Datum účinnosti: 1.1.2024

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli. Používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami.

Provozovatel a uživatel

Uživatelem je ten, kdo se zaregistruje do služby i-Bot.cz (dále jen "uživatel"). Provozovatelem je majitel webu i-Bot.cz, tj. Lukáš Šindler, sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, IČ: 87503026 (dále jen "provozovatel webu").

Registrace a využívání služeb

Pro používání webu i-Bot.cz je nutná registrace. Každý zaregistrovaný uživatel má právo zdarma využívat základní služby i-Bota.

Limit použití

Datový limit pro generování textů je nastaven na 300 textů měsíčně.

Autorská práva provozovatele webu

Veškeré funkce a části webu i-Bot.cz jsou chráněny autorským právem a nesmějí být šířeny dále ani nijak kopírovány. Případné zneužití bude řešeno v souladu s platnými zákony České Republiky.

Autorská práva uživatele

Texty vytvořené pomocí služby i-Bot.cz připadají do vlastnictví uživatele, který tyto texty vygeneroval, a to včetně autorských práv k těmto výstupům. Uživatelům přesto doporučujeme vždy před veřejným použitím zkontrolovat výstupní texty od i-Bota, zda neobsahují nějaké nevhodné části, např. vulgární výrazy, fráze porušující zákony ČR, nebo fráze chráněné jinými autorskými zákony.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje získané v souvislosti s registrací a používáním služeb webu jsou zpracovávány v souladu s naší politikou ochrany osobních údajů.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel webu si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. O všech změnách budou uživatelé informováni prostřednictvím webových stránek nebo e-mailem.

Pro další informace nebo v případě dotazů se prosím obraťte na náš kontaktní e-mail: info@i-bot.cz